top of page

נעים להכיר: לחץ, רגשות, דימוי עצמי וחברים אחרים


איך גופי מדבר אליי?
איך אני יכול/ה לעזור לעצמי?

מתוך עבודתנו בקליניקה הפרטית ובמסגרות חינוכיות עם ילדים ובני נוער

,נולד (ומתפתח כל הזמן) ארגז כלים שניתן להיעזר בו ,כחלק מהדרך

.לחיזוק "עמוד השדרה הריגשי" של כל אחד ואחת

.חלק מהכלים יכולים לעבור בצורה אפקטיבית גם במפגש קבוצתי

 

בשלב הראשון, לומד הילד על הקשר בין גוף ונפש ומתחיל ללמוד להקשיב לגופו ממקום אחר. בשלב הבא, אותו ילד יחשוב על דרך פרקטית, כיצד לעזור לעצמו להתמודד עם מה שחווה- ריגשית ופיזית

לעיתים יהיו אלו תרגילים להפחתת מתחים, לעיתים פריקת עומסים מול רגש שעולה ומקשה עליו ולעיתים פשוט הכלה עצמית למצב נתון

 

 

מ ט ר ת נ ו

להקנות לבני הנוער כלים בעזרתם יוכלו להקל על עצמם את ההתמודדות עם עומסי היום יום, המהווים חלק בלתי נפרד מ"כאבי הגדילה" וההתבגרות 

.רגשית ופיזית

 

דרך התבוננות זו אינה מובנת מאליה וחלק מהילדים לא מכירים כלל את

.עולם התפיסה ההוליסטית, ההתבוננות בדרך ולא רק במטרה

.מכאן נבנתה תוכנית עם אפשרויות מגוונות וגמישות רבה

 

 

 

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לצלם או לאגור במאגר נתונים אלקטרוני או אחר את המידע או חלקים ממנו, לרבות איורים וצילומים לשם שימוש מסחרי והוראה ללא רשות בכתב מאיריס אברבנאל ולירון עדני הכהן 2015 ©

 

תכנית ייחודית לילדים ובני נוער

bottom of page